Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Wydarzenia MCHiRZ

19/04/2016
W dniu 06.04.2016r. ukazała się kolejna ocena wartości hodowlanej buhajów mlecznych. W grupie buhajów czarno białych z oceną konwencjonalną rekomendujemy (...)
28/03/2016
W dniu 21 marca 2016 roku w Parzniewie odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki oceny wartości użytkowej bydła mlecznego z (...)
25/03/2016
Ostatnie spotkanie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowała 22.03.2016 roku w Czerwinie (pow. ostrołęcki).
25/03/2016
Kolejne spotkanie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowała w Makowie Mazowieckim dnia 17.03.2016 r.
25/03/2016
64 330 zwiedzających – to frekwencja tegorocznych targów Agrotech i kolejny rekord tej wystawy
24/03/2016
Zaproszenie na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. z siedzibą w Łowiczu
16/03/2016
Kolejne cykliczne spotkania Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowała na północnym Mazowszu w Poświętnem (pow. płoński) dnia 09.03.2016r, (...)
16/03/2016
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w ramach cyklicznych spotkań organizowanych raz w roku z hodowcami bydła mlecznego, przedstawiła (...)
16/03/2016
W całym kraju odbywają się wojewódzkie podsumowania wyników kontroli użytkowości mlecznej krów za 2015 rok. Dnia 9 marca (...)
15/03/2016
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka RO Parzniew organizuje od wielu lat spotkania podsumowujące rok ubiegły z hodowcami. Tym (...)
12/03/2016
Zakład w Brześciu informuje, że kurs inseminacyjny z zakresu unasieniania bydła i trzody chlewnej odbędzie w następującym terminie: 11- 15.04.2016r.