Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zakład w Łowiczu

Zakład w Łowiczu

ul. Bolimowska 60, 99-400 Łowicz,
woj. łódzkie

tel. (46) 837 39 04. tel. (46) 837 39 05
Pracownicy oddziału

Małgorzata Kołosowska
Małgorzata Kołosowska
Lekarz Weterynarii
600 298 218