Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2024-03-07

Ogłoszenie o przetargu - Zielkowice, Łowicz ul. Bolimowska

na dzierżawę gruntów rolnych Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w miejscowości:

1. Zielkowice 2. Łowicz ul. Bolimowska


KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych (dla Klientów, Dostawców, Wykonawców, Zleceniobiorców, Oferentów) - patrz: www.mchirz.pl/rodo